ขนาดรองเท้ารุ่น MEDSTAR สำหรับผู้ชาย

ขนาดรองเท้า 9.5 10 10.5 11 11.5 12
ความยาวเท้า (นิ้ว) 9.5 10 10.5 11 11.5 12

*ขนาดโดยประมาณอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย

ขนาดรองเท้ารุ่น MEDSTAR สำหรับเด็ก

SIZES
ขนาดรองเท้า 7 7.5 8 8.5
ความยาวเท้า (นิ้ว) 7 7.5 8 8.5

*ขนาดโดยประมาณอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย

ขนาดรองเท้ารุ่น Picnic สำหรับผู้ชาย

ขนาดรองเท้าผู้ใหญ่
EU SIZES  40 41 42 43 44 45
UK SIZES  6 7 8 9 10 11
US SIZES  7 8 9 10 11 12
ความยาวเท้า (นิ้ว) 9.7 10.2 10.7 11.2 11.7 12.2
ความยาวเท้า (ซม.) 24.6 25.9 27.2 28.4 29.7 31

*ขนาดโดยประมาณอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย

ขนาดรองเท้ารุ่น Picnic สำหรับผู้หญิง

LADIES ADULT SIZES
EU SIZES 36 37 38 39 40 41
UK SIZES 4 5 6 7 8 9
US SIZES 5 6 7 8 9 10
ความยาวเท้า (นิ้ว) 8.9 9.2 9.5 9.8 10.2 10.8
ความยาวเท้า (ซม.) 22.5 23.4 24.1 24.9 25.9 27.4

*ขนาดโดยประมาณอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย

ขนาดรองเท้ามาตรฐานแบบไทย(TH) สำหรับผู้ชาย

TH 9 9.5 10 10.5 11
ความยาวเท้า (นิ้ว) 9 9.5 10 10.5 11

*ขนาดโดยประมาณอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย